Välkommen till KIM Human Organisation AB

Vi jobbar inom fältet systemisk organisationsutveckling och vill bidra till välfungerande samspel i organisationer.
I samspelet bor möjligheterna och nycklarna till framgång.

Om KIM

KIM human organisation AB är företaget som vill syresätta arbetslivet och möjliggöra gott samspel i och mellan individer och grupper.

Läs mer

Tjänster

Dialogen med kunden innan uppdragets genomförande är viktig. Vi vill göra det vi är bäst på och gärna samverka med andra som kompletterar vår kompetens.

Läs mer

Värderingar

Organisationer består av människor. Värderingar och förhållningssätt påverkar vår upplevelse av tillvaron. KIMs värderingar sätter människan i centrum.

Läs mer
Köp våra böcker "Boken om KIM” - en bok om systemsikt utvecklingsarbete KLICKA HÄR
"Handbok om systemiskt mentorskap och mentorprogram i arbetslivet”- KLICKA HÄR
KIM Human Organisation AB  |   Genvägen 3, 865 31 Alnö  |   0706 - 26 73 64  |   info@kim-human.org